De miljoenennotaposter te bekijken via tablet en laptop
man with tablet

EDG Media: Interactieve Miljoenennotaposter

Prinsjesdag en de Miljoenennota, onderwerpen waar leerlingen niet meteen warm voor lopen. Voor EDG Media heeft Gillz daarom de interactieve Miljoenennotaposter ontwikkeld. Hiermee hebben leerkrachten een tool in handen waarmee ze op een interactieve manier de Miljoenennota kunnen behandelen! Ieder jaar presenteert de overheid op Prinsjesdag de Miljoenennota. De Miljoenennota geeft toelichting op de Rijksbegroting voor het komende jaar. Om scholieren te leren wat deze nota inhoudt, wordt al enkele jaren de Miljoenennotaposter uitgegeven. Met deze poster in de klas heeft een leerkracht de cijfers altijd bij de hand. Helaas ontbreekt verdere context bij een papieren poster. Met de door Gillz ontwikkelde interactieve digitale variant is dit wel mogelijk!

Bob vdP
Kan ik met je meedenken?

Wil je een prijsindicatie of
sparren over de mogelijkheden?

Mail Bob van der Panne
Of bel naar 0618488698