Elk bedrijf een IT-bedrijf, dat is waar wij in geloven!
Elk bedrijf een IT-bedrijf - Gillz

Waarom jouw bedrijf een IT-bedrijf moet worden

Elk bedrijf een IT-bedrijf, dat is waar wij in geloven. Waarom? Kijk maar om je heen. Informatietechnologie (IT) is niet meer weg te denken uit onze wereld. Zowel privé als zakelijk maken we constant gebruik van IT. We communiceren via IT-systemen met klanten en leveranciers. We ontwerpen en registreren onze producten in IT-systemen en doen ook onze boekhouding en salarisadministratie met behulp van deze systemen. Zo spenderen we een groot deel van onze werkdag aan informatietechnologie. En toch heeft IT bij veel bedrijven (nog) geen centrale plek binnen de bedrijfsstrategie.

In dit artikel bespreken we waarom ook jouw bedrijf een IT-bedrijf moet worden. We starten vanuit de bedrijfsstrategie welke we aan de hand van de balanced scorecard (BSC) opbreken in veelvoorkomende kritieke succesfactoren (CSFs). Vervolgens laat ik je zien wat de invloed van IT is op het succes van jouw organisatie. Tot slot een aantal tips die jou helpen om ook van jouw bedrijf een IT-bedrijf te maken!

Kritieke succesfactoren (CSFs) in moderne bedrijfsvoering

Ondanks dat elke bedrijf uniek is, zijn er een aantal kritieke succesfactoren die bij vrijwel elke organisatie van belang zijn (i.e. omzet, klantretentie, time to market etc.). Tuurlijk heeft de grootte van het bedrijf, de markt waarin het bedrijf zich bevindt en de complexiteit van het product- of serviceportfolio impact op de prioritering van kritieke succesfactoren (CSFs) binnen de bedrijfsvoering. Een zeer specialistisch middelklein bedrijf opererend in de machinebouw sector heeft totaal andere prioriteiten dan een grote financiële dienstverlener. Toch zou iedere ondernemer, of strategisch verantwoordelijke, zich in deze onderstaande CSFs moeten herkennen:

CSFs - Waarom jouw bedrijf een IT-bedrijf moet worden

Klant perspectief

Binnen elke strategie wordt er gekeken naar het klantperspectief. Afhankelijk van het businessmodel dat je hanteert, prioriteer je, een aantal succesfactoren, zoals: bereik, merkbeleving en klanttevredenheid. Echter, drie succesfactoren zie je bijna altijd terugkomen in een moderne bedrijfsstrategie:

  1. Klanttevredenheid
  2. Klant retentie
  3. Klantbetrokkenheid

Ontwikkelperspectief

Het lerend vermogen van een organisatie is enorm belangrijk. Zeker vandaag de dag waar innovaties elkaar in rap tempo opvolgen en kennis snel veroudert. Het is zaak om constant in ontwikkeling te zijn om als organisatie relevant te blijven. Daarnaast zien we dat werknemers minder honkvast zijn geworden. Een probleem voor jouw organisatie als je het behouden en overdragen van waardevolle kennis niet stimuleert. Twee CSFs die voor elke organisatie belangrijk zijn:

  1. Continue innoveren
  2. Kennisbehoud
Direct contact opnemen

Financieel perspectief

De financiële succesfactoren die een bedrijf vaststelt, zijn sterk afhankelijk van het verdienmodel en de strategie van het bedrijf. Startups met een buyout strategie prioriteren groei boven winst, waar een groot conservatief concern kijkt naar marktaandeel en kosten efficiëntie. Ondanks de verschillen in prioritering richt vrijwel elke organisaties zich op:

  1. Omzet
  2. Beheersbaarheid van de kosten

Organisatie perspectief

“Hoe creëer je een effectieve organisatie?”, deze vraag staat centraal binnen het organisatie perspectief. Een groep mensen bij elkaar zetten zorgt niet automatisch voor meer succes. Je wilt ervoor zorgen dat jouw organisatie tijdig kan reageren op veranderingen in de markt. Dat de organisatie aantrekkelijk is en blijft voor (toekomstige) werknemers, en jullie levervoorwaarden blijven voldoen aan de eisen van klanten. Resulterend in de CSFs:

  1. Time to market
  2. Recruitment van werknemers en talenten
  3. Betrouwbaarheid van dienstverlening/levering

Wat hebben deze CSFs met IT te maken?

Wellicht denk je nu: “Wat hebben deze CSFs met IT te maken?” Het antwoord is: alles. Informatietechnologie is niet meer weg te denken uit onze wereld. Onze klanten bevinden zich, net als ons, online. Op zoek naar productspecificaties, handleidingen of wellicht voor het wijzigen van leveradressen (klanttevredenheid en klantbetrokkenheid). Jouw personeel, of collega’s, documenteren hun markt-, proces- of productkennis in ERP, PIM, CRM of andere bedrijfssystemen (Knowledge retention). En wat dacht je van de boekhouding? IT is een vitaal onderdeel van jouw bedrijf geworden, of je nu een ZZP’er bent of een bedrijf hebt met duizenden werknemers.

“Boekhouding kan je net als IT extern beleggen, maar je bent daardoor altijd te laat”
— Bob van der Panne

IT kan je vergelijken met de boekhouding. Elk bedrijf dient zijn boekhouding op orde te hebben. Dit kun je bij een externe partij beleggen, maar het is niet voor niets dat succesvolle bedrijven zelf hun financiële administratie doen. De financiële status van een organisatie is vitaal voor het bedrijf en de beslissingen die genomen worden. Dat geldt ook voor IT. Hoe komt het dan toch dat veel bedrijven wel een CFO in dienst hebben, maar geen CTO en/of CIO?Dit is wat een focus op IT voor jouw bedrijf kan betekenen

Verkort de Time to Market

Innovaties volgen elkaar in rap tempo op en het verwachtingspatroon van klanten neemt met de dag toe. Of jouw bedrijf nu producten levert of een service, Time to Market is een belangrijke graadmeter voor het succes van een bedrijf. Ben jij sneller dan de concurrentie? Dan heb je een streepje voor op hen. Door slim gebruik te maken van IT kan de Time to Market flink verkort worden. Dit kan door het eerder spotten van kansen in de markt, het verkorten van vertragingen in de operations of door sneller te communiceren naar eindgebruikers en actief feedback te verzamelen.

De farmaceutische industrie is daarin een mooi voorbeeld. Deze bedrijven hebben mensen in dienst die proactief relaties vormen met Key Opinion Leaders (KOLs), de Medical Science Liasons (MSLs). Deze KOLs zijn specialisten (e.i. doctoren, professoren, psychologen etc.) in een bepaalde niche. De MSLs gebruiken vervolgens hun KOL-netwerk om in een vroeg stadium van de productontwikkeling al feedback te vergaren en onderzoeken naar aanverwante topics te stimuleren. Echter kunnen deze MSLs onmogelijk hun werk doen zonder de juiste IT-tooling. Het opsporen en mappen van KOLs vraagt om slimme IT-toepassingen om de complexiteit van informatie te kunnen overzien. En daarnaast zetten MSLs ook diverse IT-oplossingen in om met KOLs in contact te blijven. Een perfect voorbeeld hoe IT ervoor kan zorgen dat de Time to Market verkort wordt door sneller en slimmer te werken dan concurrenten.

Direct contact opnemen

Beheersbaarheid van kosten

Een organisatie kost geld. Of het nu gaat om salarissen, kantoorruimtes, de inkoop van materialen of de systemen die nodig zijn. Toch blijft het belangrijk om deze kosten beheersbaar te houden. IT heeft veel impact op de beheersbaarheid van kosten. Dure softwarepakketten zonder enige implementatiestrategie vormen al snel een hoge kostenpost, waar IT er juist toe moet leiden dat de kosten dalen. IT maakt het juist mogelijk om kostbare processen te automatiseren en te optimaliseren, wat vervolgens een kostenbesparing oplevert. Een IT-strategie is dus allesbepalend. Als jouw bedrijf geen IT-bedrijf is, dan loop je een groot risico dat IT-projecten in de papieren gaan lopen. Voorkom dat!

Echter is het inkopen van IT erg duur. De vraag naar IT is enorm en het aantal (echte) specialisten is beperkt. Dit heeft impact op de doorlooptijden van IT-projecten en de kosten. Wil je als bedrijf groeien? Dan is het zaak dat je niet afhankelijk blijft van deze externe IT-partijen. Zorg ervoor dat je daarom de juiste IT-partner kiest. Eén die bereid is om van jouw bedrijf een IT-bedrijf te maken door kennis te delen. Een partner met een duidelijk exit plan.

Sparren over de mogelijkheden en benieuwd naar ons exit plan? Neem direct contact met mij op!
Bob vdP
Bob van der Panne
Commercieel Manager
Benieuwd naar ons Partner Plan?
1
Versturen

Wees een aantrekkelijke werkgever

Bij IT denkt men vrijwel altijd direct aan procesoptimalisatie en automatisering, maar het juist inzetten van informatietechnologie kan er ook voor zorgen dat jouw organisatie een aantrekkelijke werkgever wordt en blijft. Kijk maar naar de grote bedrijven. Ze hebben vrijwel allemaal een speciale recruitment website, compleet met vacature notificaties en CV-upload portals. Hierdoor zijn ze sneller in staat om de grootste talenten uit de markt aan hun bedrijf te binden.

Ook relevantie speelt een grote rol bij aantrekkelijk werkgeverschap. Voor werknemers is het aantrekkelijk om bij een bedrijf te werken die een duidelijke IT-strategie heeft, waarbij bijvoorbeeld de juiste tools beschikbaar zijn om vanuit huis te werken. Het inzetten van IT straalt af op de uitstraling van jouw bedrijf. Zo wordt een bedrijf waar faxen nog heel normaal is al snel weggezet als conservatief en achterhaalt.

Tot slot moeten we niet vergeten dat de wereld om ons heen in rap tempo doorontwikkeld. De nieuwe generatie werknemers wordt opgeleid met CAD en 3D software, PLM-tooling, datawarehouses in de cloud, social media en tal van andere digitale hulpmiddelen. Zorg dat jouw bedrijf niet te ver achterblijft, want dan wordt het vinden van geschikt personeel wel erg lastig.

Tips om een IT-bedrijf te worden

Speciaal voor jou hebben we een aantal tips opgeschreven hoe je van jouw bedrijf een IT-bedrijf kunt maken. Wil je meer weten over één van deze tips, neem dan gerust contact met ons op. Wij hebben niet voor niets de ambitie om van elk bedrijf een IT-bedrijf te maken.

Onze tips:

Growthsourcing

Bouw je eigen IT-team door middel van growthsourcing

Elk begin is lastig. Je wordt niet binnen één dag een IT-bedrijf. Jouw bedrijf moet deze kennis en kunde nog opdoen. Het is verstandig om dan samen te werken met een IT-partij die deze kennis al in huis heeft. Hierdoor kunnen jouw ambities al op korte termijn gerealiseerd worden. Let wel op! Kies een IT-partner met een duidelijk exit plan. Eén die bereid is om jouw personeel op te leiden zodat jullie het in de toekomst zelf kunnen. Dit noemen wij ook wel growthsourcing.

› Ontdek meer

Verandermanagement: creëer een agile bedrijfscultuur

Om een IT-bedrijf te worden moet de hele organisatie meebewegen. Informatietechnologie is sterk verweven met de werkwijze. IT is als het ware het stiksel tussen de bedrijfsprocessen. Om ervoor te zorgen dat de organisatie juist gebruik maakt van IT moet de cultuur veranderen. In de traditionele denkwijze is een product, service of taak pas af als alle stappen volledig zijn doorlopen. Maar niets is ooit compleet af. Er is altijd ruimte voor verbetering. Stimuleer daarom een Agile mindset, waarbij korte iteraties elkaar in rap tempo opvolgen. Uitdenken, ontwikkelen, testen en herzien. Keer op keer. Begin vanuit deze Agile mindset eerst met één IT-project en bouw dat vervolgens uit. Zo wordt ook jouw bedrijf een IT-bedrijf.

Creëer agile bedrijfscultuur
Maak werknemers mede-eigenaar van verandering

Maak werknemers mede-eigenaar van de verandering

Werknemers kunnen in sommige gevallen terughoudend of zelfs verdedigend reageren op veranderingen in de manier van werken. Vaak heeft dit te maken met onzekerheid en angst. Angst dat IT-ontwikkelingen hun baan afpakken en onzekerheid of ze nog in staat zijn om bij te blijven met alle nieuwe ontwikkelingen. Neem dit serieus, want deze mensen maken jouw organisatie. Wat wij merken is dat deze angst en onzekerheid weggenomen kan worden door medewerkers vroegtijdig te betrekken bij IT-projecten. Als ze invloed kunnen uitoefenen op de manier waarop IT wordt ingezet zien zij vaak in dat IT een hulpmiddel is in plaats van een obstakel. Wanneer medewerkers ook direct opgeleid worden in het door ontwikkelen van hun IT-software nemen de gevoelens van angst en onzekerheid snel af.

Wil je een prijsindicatie of sparren over de mogelijkheden?
Bob vdP
Bob van der Panne
Commercieel Manager
Kan ik met je meedenken?
1
Versturen

Wellicht ook interessant: