Agile samenwerken aan software

Werkwijze

Gillz heeft in de loop van jaren een gestructureerd stappenplan ontwikkeld om tot een succesvolle applicatie te komen.

Centraal staat de gedachte dat we u echt moeten leren kennen om tot een succesvol product te komen. En dat de ontwikkeling niet op houdt na de eerste versie.

Door samen het project tot een succes te maken wordt de acceptatie vergroot en de fundering gelegd voor verdere samenwerking.

Continu ontwikkelen aan software

1) Elkaar begrijpen

Elkaar begrijpen

Het elkaar begrijpen is misschien wel de belangrijkste fase in de ontwikkeling van een applicatie. In één of meerdere gesprekken wordt uitgebreid gepraat over uw organisatie, de uitdagingen waar u voor staat en welke oplossing u voor ogen hebt. Door kritische vragen te stellen, uw business te begrijpen en door mee te denken proberen we gezamenlijk tot een oplossingsrichting te komen.

Eindproduct

  • Prijsindicatie
  • Plan van aanpak

2) Prototyping

Prototype

Het resultaat van de kennismaking wordt door ons uitgewerkt tot een prototype van de oplossing. Afhankelijk van de complexiteit en de omvang van het project kan dit een schematisch schets zijn of een interactieve prototype waar u doorheen kunt klikken.

Het prototype heeft als doel te verifiëren of we elkaar goed hebben begrepen. Daarnaast is het ondersteunend in de verdere gesprekken over de functionaliteit en werking van de applicatie.

Eindproduct

  • Prototype
  • Uitgewerkte offerte

3) Ontwikkelen

Ontwikkelen

Op basis van de vorige twee fases kiezen we de juiste technieken om de applicatie mee te ontwikkelen en stellen we het Scrum Team samen. Tevens wordt in onderling overleg sprints gedefinieerd die als doel hebben snel resultaat te kunnen laten zien.

De ontwikkelde applicatie loopt intern een (geautomatiseerde) testtraject door voordat u de software kan gaan testen. Doordat Gillz kantoorruimte faciliteert (wij hebben een ingerichte testruimte) houden we de lijnen kort en kunnen we snel schakelen.

Eindproduct

  • App
  • Documentatie

4) Meegroeien

meegroeien

Na de oplevering van een applicatie komt het project misschien tot einde maar de levenscyclus van de applicatie begint pas. Het daadwerkelijke gebruik van de applicatie geeft vaak nieuwe inzichten die moeten worden omgezet in nieuwe functionaliteit.

Een vaste accountmanager vanuit Gillz ondersteunt u hierbij. Gezamenlijk stellen we vast waar de applicatie naar toe moet groeien (de roadmap). Het vaste team van ontwikkelaars voert dit vervolgens weer uit.

Eindproduct

  • Updates
  • Nieuwe functionaliteit
Bob van der Panne - Commericeel Directeur

Kan ik met u meedenken?

Wilt u een prijsindicatie of wilt u sparren over de mogelijkheden? Mail Bob van der Panne of bel 06 18 488 698.